Rantzausminde Massage

Kropspleje og fysisk velvære

Karina Knudsen |

Massør med fokus på omsorg og nærvær

Karina Knudsen

Massør med fokus på omsorg og nærvær

Hvorfor er jeg en del af netværket?

“Jeg er med i netværk Fyn primært for sparring og for at udvikle mig og min virksomhed. Jeg bruger de andre medlemmer til at drøfte nye ideer, få input og vende svære emner. Netværket er som en familie, hvor relationerne bliver tættere jo længere tid der går, og samtidig har vi hver tirsdag strukturerede møder, hvor vi stiller skarpt på forskellige emner og alle får taletid.”

OMSORG OG NÆRVÆR

Jeg er uddannet fyiurgisk massør i 2014 og har suppleret med kurser i blandt andet omrogs- og demensmassage. Jeg beskæftiger mig primært med omsorgsmassage på plejehjem og bosteder samt firmamassage i mindre virksomheder – men du kan også booke en tid til en behandling i in klinik.

Massageformen strækker sig fra den klassiske dybdegående massage, der kan afhjælp hovedpine, skulder/nakke spændinger, musearm og forebygge gener hos fx kontoransatte…

… til den blide omsorgsmassage

der kan berolige nervesystemet og sænke stressniveauet i kroppen. Den nænsomme behandling, der gives i form af blie strøg og/eller tryk, giver fysisk velvære, nærer vores livsgnist og hjælper os til at føle os socialt forbundne. Omsorgsmassage kan desuden være en gave til ældre eller borgere med nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne, der ofte lider af hudsult. Mange demente borgere profiterer af omsorgsmassage.

Fælles for mit arbejder som massør er nærværet – at se og høre det enkelte menneske, giver den bedste individuelle behandling.